Novinky

23.03.2019 Přihlášky na tábory a akce DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, kteří přihlásili dítě do zájmového kroužku pomocí tzv. "papírové přihlášky" a mají zájem dítě elektronicky přihlásit do jiných aktivit (letní tábor, příměstské tábory, akce apod.), je nutná jejich osobní návštěva na DDM Magnet, Spartakiádní 8, nebo sdělení této skutečnosti na telefonním čísle 731 270 030 (v pracovní době). Zde jim budou poskytnuty veškeré informace nutné k přihlášení dítěte na akci. Elektronický systém totiž neumožňuje dítě přihlášené tzv. "papírově" do zájmového kroužku přihlásit na jinou akci elektronicky. Děkujeme za pochopení.

03.03.2019 Klubíčko zahájí činnost v úterý 5. 3. 2019 v 9,00 hodin

Maminky s dětmi mají možnost se opět sejít v dopoledních hodinách, tentokráte v rekonstruovaných prostorách DDM Magnet na Spartakiádní 8 (pravidelné setkávání každé úterý od 9 do 11 hodin, pohybový sál se sportovním vybavením - skluzavky, trampolínky, odrážedla, hernička s deskovými hrami, výtvarnými pomůckami, pohybové hry, říkanky, písničky, káva nebo čaj pro maminky). Vstupné: 30,- Kč/dítě. Více informací: komarkova.martina@email.cz

28.02.2019 Nové webové stránky

Vítáme návštěvníky na našich nových webových stránkách. Snažili jsme se přehledně uspořádat zájmové aktivity, které naše volnočasové středisko nabízí. Veškeré předchozí registrace, přihlášky, platby apod. provedené na "starých" webových stránkách zůstávají v platnosti.

25.02.2019 Zahájení činnosti zájmových kroužků v nových prostorách

Od pondělí 25.2.2019 jsou všechny kanceláře DDM Magnet (vedení, administrativa, účetní, pedagogové) v provozu v nově zrekonstruovaném objektu DDM Magnet na Spartakiádní ulici č. 8. Zájmové kroužky zahájí činnost v nově zrekonstruovaném objektu postupně od pondělí 4.3.2019. O přesunech činnosti do nových prostor budou účastníci zájmových kroužků včas informováni svými vedoucími.

13. 10. 2018 Na strašidelné stezce

03.12.2018
Za krásného podzimního počasí se po parku potulovali loupežníci s čerty, čarodějnice s kouzelníky, bludičky s vodníky, rytíři s upíry a spousta dalších bytostí. Strašidelnou stezku, která byla určena nejen dětským návštěvníkům, připravil Dům dětí a mládeže Magnet společně s Restaurací Golf.
Před sedmnáctou hodinou se první odvážlivci vydali na tajuplnou cestu za dobrodružstvím. Fáborky a hořící svíčky vedly děti a dospělé k příbytkům tajemných postav, kde malí návštěvníci plnili nejrůznější úkoly. Cesta mezi plamínky vyvolávala zejména po setmění pocit napětí a mrazení v zádech. Po úspěšném absolvování všech nástrah očekávala v cíli dětské návštěvníky strašidelná odměna.
Velké poděkování za pomoc při organizaci akce si zaslouží T-Club při DDM Magnet, Mohelnická Sebranka, Volejbal Sokol Mohelnice, Hasiči města Mohelnice, MKSC Mohelnice, Besip a dobrovolníci z řad rodičů. 
Foto zde.