Novinky

23.03.2019 Přihlášky na tábory a akce DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, kteří přihlásili dítě do zájmového kroužku pomocí tzv. "papírové přihlášky" a mají zájem dítě elektronicky přihlásit do jiných aktivit (letní tábor, příměstské tábory, akce apod.), je nutná jejich osobní návštěva na DDM Magnet, Spartakiádní 8, nebo sdělení této skutečnosti na telefonním čísle 731 270 030 (v pracovní době). Zde jim budou poskytnuty veškeré informace nutné k přihlášení dítěte na akci. Elektronický systém totiž neumožňuje dítě přihlášené tzv. "papírově" do zájmového kroužku přihlásit na jinou akci elektronicky. Děkujeme za pochopení.

03.03.2019 Klubíčko zahájí činnost v úterý 5. 3. 2019 v 9,00 hodin

Maminky s dětmi mají možnost se opět sejít v dopoledních hodinách, tentokráte v rekonstruovaných prostorách DDM Magnet na Spartakiádní 8 (pravidelné setkávání každé úterý od 9 do 11 hodin, pohybový sál se sportovním vybavením - skluzavky, trampolínky, odrážedla, hernička s deskovými hrami, výtvarnými pomůckami, pohybové hry, říkanky, písničky, káva nebo čaj pro maminky). Vstupné: 30,- Kč/dítě. Více informací: komarkova.martina@email.cz

28.02.2019 Nové webové stránky

Vítáme návštěvníky na našich nových webových stránkách. Snažili jsme se přehledně uspořádat zájmové aktivity, které naše volnočasové středisko nabízí. Veškeré předchozí registrace, přihlášky, platby apod. provedené na "starých" webových stránkách zůstávají v platnosti.

25.02.2019 Zahájení činnosti zájmových kroužků v nových prostorách

Od pondělí 25.2.2019 jsou všechny kanceláře DDM Magnet (vedení, administrativa, účetní, pedagogové) v provozu v nově zrekonstruovaném objektu DDM Magnet na Spartakiádní ulici č. 8. Zájmové kroužky zahájí činnost v nově zrekonstruovaném objektu postupně od pondělí 4.3.2019. O přesunech činnosti do nových prostor budou účastníci zájmových kroužků včas informováni svými vedoucími.

Zlatý list 2019

Zlatý list je přírodovědná soutěž, jejíž celostátním pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu B je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školy, ...). U dětí a mládeže se předpokládá hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a životní prostředí. Základní kolo v Mohelnici proběhne formou stezky se stanovišti, na kterých se budou prověřovat znalosti soutěžících z jednotlivých oborů. Soutěžit se bude ve dvou základních věkových kategoriích:
- kategorie mladší (M): 4. - 6. ročník
- kategorie starší (S): 7. - 9. ročník

Kód 180907
Název Zlatý list 2019
Termín konání 05.04.2019 08:45 - 12:00
Místo konání Dětské dopravní hřiště v Mohelnici, městské sady
Hlavní vedoucí Mgr. Miroslav Škopík
Sraz účastníků Prezence: 7,45 - 8,30 hodin na DDH
Vybavení na akci Orig. přihlášek s razítkem a podpisem, svačina, vhodná obuv a oblečení.
Jiná ujednání Podrobné propozice budou zaslány.
Dokumenty ke stažení

Propozice přírodovědné soutěže Zlatý list 2019