Novinky

03.12.2020 Obnovení činnosti DDM Magnet od 7. 12. 2020

POZOR! ZMĚNA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V DDM MAGNET MOHELNICE OD 7. 12. 2020. Vážení rodiče a členové zájmových kroužků, rádi bychom vám v současné nelehké době poděkovali za vaši přízeň. Přihlášky do zájmových kroužků a účast na našich akcích na počátku nového školního roku svědčí o tom, že máte pořád o nabídku našich aktivit velký zájem. Proto nám dovolte, abychom vám v krátkosti sdělili informace o další činnosti DDM Magnet. V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření dojde 7. 12. 2020 k obnovení činnosti zájmových kroužků při DDM Magnet v počtu max. 10 účastníků na jeden zájmový kroužek viz „Dokumenty“. Vstup do budovy je povolen pouze účastníkům v rouškách a přezůvkách. Rodičům a jinému doprovodu není vstup do budovy povolen. Bližší informace o činnosti kroužků obdržíte přímo od vedoucího konkrétního kroužku. Pokud se týká zápisného, v lednu vám bude vrácena poměrná část za kalendářní rok 2020 (říjen - listopad). Zájmové kroužky, které proběhly v měsíci září a říjnu považujte za zkušební, nepožadujeme za ně finanční úhradu. Důležité! V případě uhrazení zápisného za zájmový kroužek a neúčasti Vašeho dítěte z epidemiologických důvodů v zájmovém kroužku v měsíci prosinci, sdělte tuto skutečnost emailem na adresu ddm.administrativa@rps,cz, kde uvedete jméno a příjmení účastníka, název zájmového kroužku a důvod neúčasti. Bez těchto údajů vám nemůže být úhrada za měsíc prosinec vrácena. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Sledujte naše webové stránky popřípadě náš facebook, kde vás budeme průběžně informovat o případných změnách. Věříme společně s vámi, že současná nepříznivá situace co nejdříve pomine a všichni se opět sejdeme bez omezení při našich vzdělávacích a společenských aktivitách. Vedení DDM Magnet Mohelnice

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do odvolání k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

DDH pro veřejnost

 
 

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V MOHELNICI
 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE OD 5. ČERVNA 2020
OPĚT OTEVŘENO.

V PÁTEK 25. 9. 2020 JE DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ UZAVŘENO.


KOMPLETNÍ PROVOZNÍ DOBA VIZ NÍŽE.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SE NACHÁZÍ V AREÁLU MORAVA CAMPU
 


 

  

 

Provozovatel: Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
Adresa: Spartakiádní 8, Mohelnice, 789 85
Tel:, fax: 583 431 813
E-mail: ddm.mohelnice@rps.cz
Web: www.ddm-mohelnice.cz
IČ: 00853020
Odpovědná osoba: Mgr. Dagmar Tkáčová

 

Od pondělí 10. 8. 2020 probíhá na dětském dopravní hřišti rekonstrukce vstupních prostor. Provozní doba DDH pro veřejnost se nemění.

 PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
OD 5. ČERVNA
DO 26. ČERVNA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 15,00 - 19,00 HODIN
OD 27. ČERVNA
DO 30. SRPNA 
PONDĚLÍ - NEDĚLE 10,00 - 20,00 HODIN
OD 31. SRPNA
DO 27. ZÁŘÍ
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE 15,00 - 18,00 HODIN

 

Návštěvníci mohou využít nabídku
 
- jízda na vlastním dopravním prostředku
- jízda na zapůjčeném jízdním kole 
   (v aerálu DDH nebo mimo areál DDH)
- jízda na šlapacích tříkolkách a čtyřkolkách (i pro dospělé)
- jízda na elektrických autíčkách a motorkách pro nejmenší
- tříkolky, koloběžky, kočárky,...

 

V AREÁLU DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ PLATÍ
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI 
ZÁKAZ JÍZDY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, DÁLE ZÁKAZ KOUŘENÍ, 
ZÁKAZ VSTUPU S ALKOHOLICKÝMI NÁPOJI A ZÁKAZ VSTUPU SE PSY.
 
 
 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 
V PŘÍPADĚ KONÁNÍ CELOROČNĚ PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST
BUDE PROVOZ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ OMEZEN! 
VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONNÍM ČÍSLE 583 431 813 nebo 731 270 030.


AKTUÁLNÍ CENÍK