Novinky

31.01.2020 Příměstské tábory

Zveřejněny termíny a informace o příměstských táborech s možností online přihlášení. Vzory potřebných potvrzení naleznete v "Dokumentech".

13.01.2020 Letní tábor 2020

Zveřejněn termín a popis letního tábora s možností online přihlášení.

13.01.2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory DDM Magnet se budou konat v termínech: 13. - 17.7., 20. - 24.7., 17. - 21.8., 24. - 28.8. Cena PT: 1 200,- Kč. Podrobnosti a online přihlášky budou zveřejněny v měsíci únoru.

20.12.2019 Zahájení činnosti DDM

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 6. ledna 2019.

"Den bez úrazu" aneb "Proto pozor, proto bacha"

15.06.2019 V pátek 14. června 2019 se v prostorách Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice uskutečnil další ročník soutěže „Den bez úrazu“ aneb „Proto pozor, proto bacha“. Tato akce v rámci projektu „Dětství bez úrazu“ je určená šestičlenným družstvům z 5. ročníků ZŠ. Zábavnou formou informuje děti o prevenci dětských úrazů v dopravě, doma, ve škole, v přírodě a při sportu. Páteční soutěžní klání bylo završením celoročního vzdělávání dětí v této oblasti.
Děti absolvovaly deset stanovišť, kde plnily úkoly vztahující se k problematice úrazů dětí. Vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole, řešily dopravní situace, vyhledávaly nebezpečná místa a nebezpečné předměty v místnosti i v přírodě. Též si vyzkoušely chůzi poslepu a záchranu zraněného, učily se bezpečně padat a porovnávaly se soupeři svoji obratnost a postřeh.
Soutěžního dopoledne se zúčastnila 3 družstva ze ZŠ Vodní Mohelnice, 2 družstva ze ZŠ Mlýnská Mohelnice a 1 družstvo ze ZŠ Loštice. První místo si s celkovým součtem 121 bodů vybojovalo družstvo 5.C ze ZŠ Vodní, druhé místo s počtem bodů 115 družstvo 5.C ze ZŠ Mlýnská a třetí místo se 114 body  obsadilo družstvo 5.B ze ZŠ Vodní.
Poděkování patří všem organizátorům, kteří soutěž připravili a firmě MOOLBIKE z Mohelnice, která soutěž sponzorsky podpořila.

Foto z akce zde.