Novinky

26.09.2019 Rozvrhy kroužků technických a informačních technologií

Dne 25. 9. 2019 byly po dohodě s rodiči stanoveny a zveřejněny rozvrhy zájmových kroužků M. Škopíka viz "Dny konání" u popisu zájmového kroužku.

20.09.2019 Přihlášení do zájmových kroužků DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu stanovení počtu skupin, rozvrhu a obsazení tělocvičen je nutné přihlásit dítě do kroužků co nejdříve. Při elektronickém přihlášení lze do „POZNÁMKY“ uvést dny a časy, které dítěti vyhovují. Úhradu za kroužek lze provést až v měsíci říjnu.

27.08.2019 Rekonstrukce DDM Magnet

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAGNET MOHELNICE V NOVÉM V rámci výzvy IROP - ITI pro Olomoucký kraj z alokace na zájmové a neformální vzdělávání byla v roce 2018 realizována celková rekonstrukce budovy DDM Magnet Mohelnice. Cílem projektu „Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury“ bylo zajištění bezbariérovosti a vybudování vzdělávacích prostor pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených zejména na oblasti polytechnického vzdělávání, matematické, čtenářské a IT gramotnosti. V rámci rekonstrukce byla provedena přístavba vstupní části pro výtah a dostavba objektu pro získání nových prostor pro realizaci aktivit. K zajištění bezbariérovosti a fyzické dostupnosti byly provedeny také úpravy vnitřního dispozičního řešení objektu. Část prostor ve vazbě na klíčové kompetence byla vybavena nábytkem a pomůckami. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 21,5 milionů. Z toho na stavební úpravy bylo vynaloženo přes 17,2 milionů, vybavení učeben nábytkem a pomůckami bylo ve výši 4,3 miliony Kč. Z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu bylo poskytnuto téměř 12 milionů. Zájemci z řad dětí, mládeže, rodičů s dětmi i veřejnosti mají nyní možnost vybírat z pestré nabídky činností, kterou nově zrekonstruované a vybavené prostory umožnily rozšířit a zkvalitnit. Foto staré a nové budovy najdete v galerii: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/30-rekonstrukce-ddm-magnet-2018

31.07.2019 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Nabídka zájmových kroužku je již zveřejněna. V průběhu měsíce srpna a září bude průběžně doplňována a aktualizována.

"Den bez úrazu" aneb "Proto pozor, proto bacha"

15.06.2019 V pátek 14. června 2019 se v prostorách Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice uskutečnil další ročník soutěže „Den bez úrazu“ aneb „Proto pozor, proto bacha“. Tato akce v rámci projektu „Dětství bez úrazu“ je určená šestičlenným družstvům z 5. ročníků ZŠ. Zábavnou formou informuje děti o prevenci dětských úrazů v dopravě, doma, ve škole, v přírodě a při sportu. Páteční soutěžní klání bylo završením celoročního vzdělávání dětí v této oblasti.
Děti absolvovaly deset stanovišť, kde plnily úkoly vztahující se k problematice úrazů dětí. Vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole, řešily dopravní situace, vyhledávaly nebezpečná místa a nebezpečné předměty v místnosti i v přírodě. Též si vyzkoušely chůzi poslepu a záchranu zraněného, učily se bezpečně padat a porovnávaly se soupeři svoji obratnost a postřeh.
Soutěžního dopoledne se zúčastnila 3 družstva ze ZŠ Vodní Mohelnice, 2 družstva ze ZŠ Mlýnská Mohelnice a 1 družstvo ze ZŠ Loštice. První místo si s celkovým součtem 121 bodů vybojovalo družstvo 5.C ze ZŠ Vodní, druhé místo s počtem bodů 115 družstvo 5.C ze ZŠ Mlýnská a třetí místo se 114 body  obsadilo družstvo 5.B ze ZŠ Vodní.
Poděkování patří všem organizátorům, kteří soutěž připravili a firmě MOOLBIKE z Mohelnice, která soutěž sponzorsky podpořila.

Foto z akce zde.