Novinky

03.12.2020 Obnovení činnosti DDM Magnet od 7. 12. 2020

POZOR! ZMĚNA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V DDM MAGNET MOHELNICE OD 7. 12. 2020. Vážení rodiče a členové zájmových kroužků, rádi bychom vám v současné nelehké době poděkovali za vaši přízeň. Přihlášky do zájmových kroužků a účast na našich akcích na počátku nového školního roku svědčí o tom, že máte pořád o nabídku našich aktivit velký zájem. Proto nám dovolte, abychom vám v krátkosti sdělili informace o další činnosti DDM Magnet. V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření dojde 7. 12. 2020 k obnovení činnosti zájmových kroužků při DDM Magnet v počtu max. 10 účastníků na jeden zájmový kroužek viz „Dokumenty“. Vstup do budovy je povolen pouze účastníkům v rouškách a přezůvkách. Rodičům a jinému doprovodu není vstup do budovy povolen. Bližší informace o činnosti kroužků obdržíte přímo od vedoucího konkrétního kroužku. Pokud se týká zápisného, v lednu vám bude vrácena poměrná část za kalendářní rok 2020 (říjen - listopad). Zájmové kroužky, které proběhly v měsíci září a říjnu považujte za zkušební, nepožadujeme za ně finanční úhradu. Důležité! V případě uhrazení zápisného za zájmový kroužek a neúčasti Vašeho dítěte z epidemiologických důvodů v zájmovém kroužku v měsíci prosinci, sdělte tuto skutečnost emailem na adresu ddm.administrativa@rps,cz, kde uvedete jméno a příjmení účastníka, název zájmového kroužku a důvod neúčasti. Bez těchto údajů vám nemůže být úhrada za měsíc prosinec vrácena. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Sledujte naše webové stránky popřípadě náš facebook, kde vás budeme průběžně informovat o případných změnách. Věříme společně s vámi, že současná nepříznivá situace co nejdříve pomine a všichni se opět sejdeme bez omezení při našich vzdělávacích a společenských aktivitách. Vedení DDM Magnet Mohelnice

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do odvolání k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

Příměstské tábory 2020 - 1.turnus (jednotlivé dny)

13.07.2020

1. den

První den nám vyšel parádně. Seznámili jsme se a hned se pustili do výroby zajímavých předmětů. Vyrobili jsme si krásné lapače snů, lucerničky z plechovek a ještě další překvapení, která si budeme domů nosit poté, co zaschnou barvy. Po dobrém obědě jsme naše výrobky dokončili, a protože počasí vyloženě lákalo ven, šli jsme na zahradu. Hráli jsme dobrodružné hry plné napětí a odpoledne nám uteklo velmi rychle.

Kolektiv vedoucích PT

Foto z prvního dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/50-pt-1-prvni-den

2. den

Pohled na úterní ranní vymetenou oblohu prozrazoval, že ten den bude pohádkový. A byl! Hned ráno jsme nastoupili do autobusu a rychlostí blesku jsme se přemístili do Čech pod Kosířem, kde jsme navštívili tamní zámek. Prohlédli jsme si expozici starých bicyklů. Víc nás ale zaujala expozice, která mapuje filmovou tvorbu Zdeňka a Jana Svěráka. Pozdravili jsme učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola, vlka z Tří bratří i Kukyho, který se stále vrací. Po krátké procházce malebným zámeckým parkem jsme navštívili muzeum historických kočárů. Tím nás provedl sám velký pan Obr a jeho strhující výklad byl pro všechny úžasným zážitkem. Výborný oběd jsme snědli v nedalekém penzionu Mánes a zase jsme se teleportovali zpět do Mohelnice, kde jsme si užili zbytek odpoledne ve společnosti našich vedoucích. Úterý bylo pohádkové!

Kolektiv vedoucích PT

Foto z druhého dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/51-pt-1-druhy-den


3. den

Na středu nám meteorologové předpovídali deště. Ale my jsme se nezalekli a vyrazili jsme podle plánu na další cestu za dobrodružstvím. Rozděleni do tří skupiny vyrazili jsme na trasu, kterou jsme měli vyznačenu šipkami a fáborky. Když se náhodou na cestě objevil kříž, znamenalo to, že musíme najít otázku a odpovědět na ni. Připomněli jsme si tak první dva dny tábora a přiblížili jsme si pár informací o městě Mohelnice. Trasa nás zavedla až do Žádlovic, kde jsme navštívili koňské stáje a ve výběhu jsme pod vedením zkušených instruktorů mohli na koně nasednout a kousek se ze hřbetu statného valacha pokochat okolím. Prošli jsme se i trasou, kde koně závodí. Překvapením byl oběd, přivezli nám výbornou pizzu! Posilněni dobrotou jsme vyrazili do Mohelnice, ale uprostřed cesty nás vedoucí Tom zastavil, protože prý viděl ducha prďucha a ten prý někde poblíž musel vytratit poklad. Našli jsme ho a o sladkou nadílku se spravedlivě rozdělili. Předpovídaný déšť nás zastihl pár metrů před DDM. Nikdo se nerozpustil a můžem si říct, že středa byla super!


Kolektiv vedoucích PT

Foto ze třetího dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/52-pt-1-treti-den