Novinky

03.12.2020 Obnovení činnosti DDM Magnet od 7. 12. 2020

POZOR! ZMĚNA PODMÍNEK PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V DDM MAGNET MOHELNICE OD 7. 12. 2020. Vážení rodiče a členové zájmových kroužků, rádi bychom vám v současné nelehké době poděkovali za vaši přízeň. Přihlášky do zájmových kroužků a účast na našich akcích na počátku nového školního roku svědčí o tom, že máte pořád o nabídku našich aktivit velký zájem. Proto nám dovolte, abychom vám v krátkosti sdělili informace o další činnosti DDM Magnet. V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření dojde 7. 12. 2020 k obnovení činnosti zájmových kroužků při DDM Magnet v počtu max. 10 účastníků na jeden zájmový kroužek viz „Dokumenty“. Vstup do budovy je povolen pouze účastníkům v rouškách a přezůvkách. Rodičům a jinému doprovodu není vstup do budovy povolen. Bližší informace o činnosti kroužků obdržíte přímo od vedoucího konkrétního kroužku. Pokud se týká zápisného, v lednu vám bude vrácena poměrná část za kalendářní rok 2020 (říjen - listopad). Zájmové kroužky, které proběhly v měsíci září a říjnu považujte za zkušební, nepožadujeme za ně finanční úhradu. Důležité! V případě uhrazení zápisného za zájmový kroužek a neúčasti Vašeho dítěte z epidemiologických důvodů v zájmovém kroužku v měsíci prosinci, sdělte tuto skutečnost emailem na adresu ddm.administrativa@rps,cz, kde uvedete jméno a příjmení účastníka, název zájmového kroužku a důvod neúčasti. Bez těchto údajů vám nemůže být úhrada za měsíc prosinec vrácena. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Sledujte naše webové stránky popřípadě náš facebook, kde vás budeme průběžně informovat o případných změnách. Věříme společně s vámi, že současná nepříznivá situace co nejdříve pomine a všichni se opět sejdeme bez omezení při našich vzdělávacích a společenských aktivitách. Vedení DDM Magnet Mohelnice

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do odvolání k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

Příměstské tábory 2020 - 2.turnus (jednotlivé dny)

20.07.2020

1.den
Máme za sebou první pravěký den. Děti si vystřihly kostým, vymodelovaly zuby na náhrdelník, zapletly kožený náramek, kluci barvili kyj, holky kost na čelenku. A všichni si vyzkoušeli mrštnost, hbitost, přesnost a sílu v pravěkém pětiboji. Nacvičili jsme si rituály - pravěký tanec a písničku Flintstones.
Kolektiv vedoucích PT
Foto z prvního dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/53-pt-2-prvni-den

2. den
Dnes 4 tlupy bojovaly o oheň a zahrály si na archeology. Poté získaly nové vědomosti o pravěku v mohelnickém muzeu. Po obědě jsme se přesunuli do městských sadů, kde se všem podařilo najít poklad. Z pokladu, klacků a kamenů jsme si vyzkoušeli vyrobit pravěkou sekeru a z hlíny pravěké nádoby.
Kolektiv vedoucích PT
Foto z druhého dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/54-pt-2-druhy-den

3. den
Ve středu ráno měli naši pračlovíčci důležitou práci - postavit jeskyni a vyzdobit ji jeskynními malbami. Poté nás MHD a vlak přiblížili k utajenému místu - Loděnice (Bagr). Zde nás čekala příprava ohně, opékání buřtíků. Sluníčko pálilo, voda lákala. Děti si smočily nohy a někteří otužilci se ponořili celí. Zbylý čas jsme strávili hrami s míčem, ringem, pálkami a houpačkou. Cesta zpět vedla přes makové pole, kolem pískovny na nádraží a odtud opět MHD. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a děti byly bezva :).
Kolektiv vedoucích PT
Foto z třetího dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/55-pt-2-treti-den

4. den
Včerejším Hu, alea, čipičipi čamba, masamasamasa tancem jsme si na dnes vyčarovali slunečné počasí. Nasbírali jsme spoustu zážitků na minikárách, obří trampolíně a odvážlivci i při letu lanovkou v Relaxparku Bouzov. Po přírodním kuřecím plátku a opékaných bramborách v Hotelu Bouzov jsme se prošli kolem hradu na úžasné dětské hřiště. Poté jsme se zchladili malou zmrzkou a na závěr si koupili malý suvenýr. Děti se vracely plny zážitků a příjemně unaveny.
Kolektiv vedoucích PT
Foto ze čtvrtého dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/56-pt-2-ctvrty-den

5. den
Páteční dopoledne bylo ve znamení pravěkých her. Děti měly velkou motivaci. Věděly, že za splnění úkolu nebo za výhru v soutěži získají jednu ze surovin potřebných na upečení chleba. Hry Zuřivý neandrtálec, pravěké běhací pexeso, hledání přírodnin a výroba sopky se dětem velmi líbily. Mouku, sůl, cukr, kmín si zasloužili všichni. V poledne nám dovezli pravěkou placku, které říkáme pizza:).  Po obědě potrápily děti svoji paměť v Živém pexesu. Poté došlo na pečení. Chlebíky se povedly a jak chutnaly, mohly děti zjistit doma. A třeba se i podělit s rodiči. Při zhodnocení celého týdne jsme se shodli, že děti byly báječné, hodné, soutěživé a vedoucí si to s nimi užili. Děkujeme a snad na viděnou v nějakém zájmovém kroužku od září nebo třeba za rok opět na táboře.
Kolektiv vedoucích PT
Foto z pátého dne zde: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/57-pt-2-paty-den

Video z PT zde: http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/1384-ddm-magnet-porada-primestske-tabory