Novinky

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

24.08.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen čtvrtý turnus příměstského tábora.

Zábavné odpoledne s DDM Magnet

04.09.2020
Tak se nám to přece povedlo. Přes všechny „covidové“ otazníky a s napětím očekávánými možnými změnami pro pořádání akcí, se první setkání DDM Magnet s veřejností v novém školním roce vydařilo na jedničku. Již tradiční „Zábavné odpoledne s Magnetem“ přineslo tentokrát několik novinek. Vzhledem k tomu, že akce byla určená především pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku, byly v tomto duchu přizpůsobeny úkoly na jednotlivých stanovištích. Tato stanoviště byla umístěna do pěkného prostředí „magnetické zahrady“. Při plnění úkolů se bavili nejen ti nejmenší, ale i dospěláci. Pokud návštěvníci netrávili čas přímo na stanovištích, mohli nahlédnout do tajů královské hry v šachu, juknout na trénink skupiny historického šermu, fandit robotickému vozítku při překonávání terénních překážek či využít možnosti „povyskočení“ na trampolíně. Vítanou atrakcí byl dětský kolotoč a možnost osvěžení v podobě ledové tříště, zmrzliny a dalšího občerstvení pro mlsné jazýčky.
Jsme moc rádi, že se zábavné odpoledne líbilo a těšíme se na setkání při dalších akcích.

Foto z akce zde: 
https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/69-zabavne-odpoledne-s-ddm-magnet