Novinky

15.04.2021 Slet čarodějnic

Zveřejněny propozice akce pro celou rodinu viz sekce "Připravujeme".

10.04.2021 Předání odměn účastníkům akcí DDM Magnet

Zveřejněný harmonogram předání odměn viz sekce "Připravili jsme".

09.04.2021 Den Země s Magnetem

Zveřejněny propozice akce pro celou rodinu viz sekce "Připravujeme".

27.03.2021 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ČLENY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

DDM Magnet oznamuje, že vzhledem k přijatému krizovému opatření vládou ČR ze dne 26. 3. 2021 se nadále zájmové kroužky při DDM Magnet nekonají. O dalším průběhu zájmového vzděláváním budete informování na webu a FB DDM Magnet. Děkujeme za pochopení.

Vyhodnocení - Vánoční úniková hra

13.12.2020 "Vánoční únikové hry se zúčastnila" téměř čtyřicítka luštitelů, kteří se po splnění všech úkolů propracovali k závěrečné otázce. Odpověď na tuto otázku byla klíčem k zařazení do slosování o vánoční balíček. Hru se 14 úkoly z nejrůznějších oblastí lidské činnosti pro vás připravily týmy z MAP Mohelnicko a DDM Magnet Mohelnice ve složení: Jana Rozsypalová, Klára Strupková, Tereza Strupková a Miroslav Škopík.
Všem luštitelům děkujeme za účast a posíláme blahopřání vylosovaným výhercům.
Odkaz na losování úspěšných luštitelů "Vánoční únikové hry" zde: 

https://www.facebook.com/mapmohelnicko/videos/219325869712053/