Novinky

26.09.2019 Rozvrhy kroužků technických a informačních technologií

Dne 25. 9. 2019 byly po dohodě s rodiči stanoveny a zveřejněny rozvrhy zájmových kroužků M. Škopíka viz "Dny konání" u popisu zájmového kroužku.

20.09.2019 Přihlášení do zájmových kroužků DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu stanovení počtu skupin, rozvrhu a obsazení tělocvičen je nutné přihlásit dítě do kroužků co nejdříve. Při elektronickém přihlášení lze do „POZNÁMKY“ uvést dny a časy, které dítěti vyhovují. Úhradu za kroužek lze provést až v měsíci říjnu.

27.08.2019 Rekonstrukce DDM Magnet

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAGNET MOHELNICE V NOVÉM V rámci výzvy IROP - ITI pro Olomoucký kraj z alokace na zájmové a neformální vzdělávání byla v roce 2018 realizována celková rekonstrukce budovy DDM Magnet Mohelnice. Cílem projektu „Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury“ bylo zajištění bezbariérovosti a vybudování vzdělávacích prostor pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených zejména na oblasti polytechnického vzdělávání, matematické, čtenářské a IT gramotnosti. V rámci rekonstrukce byla provedena přístavba vstupní části pro výtah a dostavba objektu pro získání nových prostor pro realizaci aktivit. K zajištění bezbariérovosti a fyzické dostupnosti byly provedeny také úpravy vnitřního dispozičního řešení objektu. Část prostor ve vazbě na klíčové kompetence byla vybavena nábytkem a pomůckami. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 21,5 milionů. Z toho na stavební úpravy bylo vynaloženo přes 17,2 milionů, vybavení učeben nábytkem a pomůckami bylo ve výši 4,3 miliony Kč. Z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu bylo poskytnuto téměř 12 milionů. Zájemci z řad dětí, mládeže, rodičů s dětmi i veřejnosti mají nyní možnost vybírat z pestré nabídky činností, kterou nově zrekonstruované a vybavené prostory umožnily rozšířit a zkvalitnit. Foto staré a nové budovy najdete v galerii: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/30-rekonstrukce-ddm-magnet-2018

31.07.2019 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Nabídka zájmových kroužku je již zveřejněna. V průběhu měsíce srpna a září bude průběžně doplňována a aktualizována.

Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

22.05.2019 V úterý 21. května 2018 uspořádali pracovníci Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice ve spolupráci s komisí BESIP a Policií České republiky na Dětském dopravním hřišti v Mohelnici okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Za příznivého počasí soutěžilo 23 čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci z oblastí Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska. Soutěžící kolektivy očekávaly testové otázky z pravidel silničního provozu, teoretické plnění úkolů v poskytování první pomoci, simulovaná jízda městem po dopravním hřišti a pro většinu závodníků obávaná jízda zručnosti. Vše za náročnějších podmínek než v kolech základních, ze kterých se soutěžící družstva kvalifikovala. A bylo o co bojovat. Postup do krajského kola konaného 30. 5. 2019 v Prostějově si mohlo zajistit pouze vítězné družstvo v každé kategorii.
S nástrahami soutěže se všichni závodníci s menším či větším úspěchem vypořádali. Po tříhodinovém klání a chvilce napětí při vyhodnocování stanovil počítač tyto výsledky. V mladší kategorii si vítězství a postup do krajského kola vybojovalo družstvo ze ZŠ Mlýnská z Mohelnice, druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Vrchlického 22 ze Šumperka a třetí místo družstvo ze ZŠ a MŠ Hanušovice. Ve starší kategorii si první místo na bedně a postup do krajského kola vybojovalo opět družstvo ze ZŠ Mlýnská z Mohelnice, druhé místo družstvo ze ZŠ a MŠ z Hanušovic a třetí místo družstvo ze ZŠ Vodní 21 z Mohelnice.
Poděkování za spolupráci při organizaci a bezproblémový průběh soutěže patří nejen komisi BESIP a Policii České republiky, ale i všem soutěžícím a pedagogům, kteří děti na soutěž připravovali.
Postupujícím blahopřejeme.

Výsledková listina zde.

Foto zde.