Novinky

31.01.2020 Příměstské tábory

Zveřejněny termíny a informace o příměstských táborech s možností online přihlášení. Vzory potřebných potvrzení naleznete v "Dokumentech".

13.01.2020 Letní tábor 2020

Zveřejněn termín a popis letního tábora s možností online přihlášení.

13.01.2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory DDM Magnet se budou konat v termínech: 13. - 17.7., 20. - 24.7., 17. - 21.8., 24. - 28.8. Cena PT: 1 200,- Kč. Podrobnosti a online přihlášky budou zveřejněny v měsíci únoru.

20.12.2019 Zahájení činnosti DDM

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 6. ledna 2019.

Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

22.05.2019 V úterý 21. května 2018 uspořádali pracovníci Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice ve spolupráci s komisí BESIP a Policií České republiky na Dětském dopravním hřišti v Mohelnici okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Za příznivého počasí soutěžilo 23 čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci z oblastí Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska. Soutěžící kolektivy očekávaly testové otázky z pravidel silničního provozu, teoretické plnění úkolů v poskytování první pomoci, simulovaná jízda městem po dopravním hřišti a pro většinu závodníků obávaná jízda zručnosti. Vše za náročnějších podmínek než v kolech základních, ze kterých se soutěžící družstva kvalifikovala. A bylo o co bojovat. Postup do krajského kola konaného 30. 5. 2019 v Prostějově si mohlo zajistit pouze vítězné družstvo v každé kategorii.
S nástrahami soutěže se všichni závodníci s menším či větším úspěchem vypořádali. Po tříhodinovém klání a chvilce napětí při vyhodnocování stanovil počítač tyto výsledky. V mladší kategorii si vítězství a postup do krajského kola vybojovalo družstvo ze ZŠ Mlýnská z Mohelnice, druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Vrchlického 22 ze Šumperka a třetí místo družstvo ze ZŠ a MŠ Hanušovice. Ve starší kategorii si první místo na bedně a postup do krajského kola vybojovalo opět družstvo ze ZŠ Mlýnská z Mohelnice, druhé místo družstvo ze ZŠ a MŠ z Hanušovic a třetí místo družstvo ze ZŠ Vodní 21 z Mohelnice.
Poděkování za spolupráci při organizaci a bezproblémový průběh soutěže patří nejen komisi BESIP a Policii České republiky, ale i všem soutěžícím a pedagogům, kteří děti na soutěž připravovali.
Postupujícím blahopřejeme.

Výsledková listina zde.

Foto zde.