Novinky

31.01.2020 Příměstské tábory

Zveřejněny termíny a informace o příměstských táborech s možností online přihlášení. Vzory potřebných potvrzení naleznete v "Dokumentech".

13.01.2020 Letní tábor 2020

Zveřejněn termín a popis letního tábora s možností online přihlášení.

13.01.2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory DDM Magnet se budou konat v termínech: 13. - 17.7., 20. - 24.7., 17. - 21.8., 24. - 28.8. Cena PT: 1 200,- Kč. Podrobnosti a online přihlášky budou zveřejněny v měsíci únoru.

20.12.2019 Zahájení činnosti DDM

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 6. ledna 2019.

Magnetiáda 2019

23.05.2019 Závěr měsíce května je obdobím, ve kterém zájmové kroužky při Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice prezentují na veřejnosti svoji rozmanitou činnost. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 23. května 2019. Tento den se Mohelnické kulturní a sportovní centrum stalo dějištěm dvacátého osmého ročníku přehlídky zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice pod názvem Magnetiáda 2018.
Rodiče, prarodiče, kamarádi a spolužáci vystupujících účastníků shlédli během odpoledne celkem 21 vystoupení, která prezentovala činnost více jak tisícovky členů, kteří letos pracovali v zájmových kroužcích při DDM Magnet Mohelnice. Ukázkami z náplně své práce se představily kroužky: "Aerobik", "Mažoretky", "Výrazový tanec", „Roztleskávačky“, "HIP HOP" a další. Činnost ostatních zájmových aktivit byla v přestávkách mezi vystoupeními prezentována v dataprojekci.
Potlesk provázel všechna vystoupení, která byla vyvrcholením činnosti pohybových zájmových kroužků. Činnost dalších zájmových aktivit byla prezentována v předsálí, kde měli návštěvníci možnost shlédnout výtvory kroužků modelářských, legorobotiky a mladých kutilů.
Poděkování patří nejen všem vystupujícím a vedoucím, kteří děti na přehlídku připravovali, ale i organizátorům a divákům, kteří v sále vytvořili přijemnou atmosféru.

Foto z akce zde.