Novinky

26.09.2019 Rozvrhy kroužků technických a informačních technologií

Dne 25. 9. 2019 byly po dohodě s rodiči stanoveny a zveřejněny rozvrhy zájmových kroužků M. Škopíka viz "Dny konání" u popisu zájmového kroužku.

20.09.2019 Přihlášení do zájmových kroužků DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu stanovení počtu skupin, rozvrhu a obsazení tělocvičen je nutné přihlásit dítě do kroužků co nejdříve. Při elektronickém přihlášení lze do „POZNÁMKY“ uvést dny a časy, které dítěti vyhovují. Úhradu za kroužek lze provést až v měsíci říjnu.

27.08.2019 Rekonstrukce DDM Magnet

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAGNET MOHELNICE V NOVÉM V rámci výzvy IROP - ITI pro Olomoucký kraj z alokace na zájmové a neformální vzdělávání byla v roce 2018 realizována celková rekonstrukce budovy DDM Magnet Mohelnice. Cílem projektu „Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury“ bylo zajištění bezbariérovosti a vybudování vzdělávacích prostor pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených zejména na oblasti polytechnického vzdělávání, matematické, čtenářské a IT gramotnosti. V rámci rekonstrukce byla provedena přístavba vstupní části pro výtah a dostavba objektu pro získání nových prostor pro realizaci aktivit. K zajištění bezbariérovosti a fyzické dostupnosti byly provedeny také úpravy vnitřního dispozičního řešení objektu. Část prostor ve vazbě na klíčové kompetence byla vybavena nábytkem a pomůckami. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 21,5 milionů. Z toho na stavební úpravy bylo vynaloženo přes 17,2 milionů, vybavení učeben nábytkem a pomůckami bylo ve výši 4,3 miliony Kč. Z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu bylo poskytnuto téměř 12 milionů. Zájemci z řad dětí, mládeže, rodičů s dětmi i veřejnosti mají nyní možnost vybírat z pestré nabídky činností, kterou nově zrekonstruované a vybavené prostory umožnily rozšířit a zkvalitnit. Foto staré a nové budovy najdete v galerii: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/30-rekonstrukce-ddm-magnet-2018

31.07.2019 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Nabídka zájmových kroužku je již zveřejněna. V průběhu měsíce srpna a září bude průběžně doplňována a aktualizována.

Magnetiáda 2019

23.05.2019 Závěr měsíce května je obdobím, ve kterém zájmové kroužky při Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice prezentují na veřejnosti svoji rozmanitou činnost. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 23. května 2019. Tento den se Mohelnické kulturní a sportovní centrum stalo dějištěm dvacátého osmého ročníku přehlídky zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice pod názvem Magnetiáda 2018.
Rodiče, prarodiče, kamarádi a spolužáci vystupujících účastníků shlédli během odpoledne celkem 21 vystoupení, která prezentovala činnost více jak tisícovky členů, kteří letos pracovali v zájmových kroužcích při DDM Magnet Mohelnice. Ukázkami z náplně své práce se představily kroužky: "Aerobik", "Mažoretky", "Výrazový tanec", „Roztleskávačky“, "HIP HOP" a další. Činnost ostatních zájmových aktivit byla v přestávkách mezi vystoupeními prezentována v dataprojekci.
Potlesk provázel všechna vystoupení, která byla vyvrcholením činnosti pohybových zájmových kroužků. Činnost dalších zájmových aktivit byla prezentována v předsálí, kde měli návštěvníci možnost shlédnout výtvory kroužků modelářských, legorobotiky a mladých kutilů.
Poděkování patří nejen všem vystupujícím a vedoucím, kteří děti na přehlídku připravovali, ale i organizátorům a divákům, kteří v sále vytvořili přijemnou atmosféru.

Foto z akce zde.