Novinky

31.01.2020 Příměstské tábory

Zveřejněny termíny a informace o příměstských táborech s možností online přihlášení. Vzory potřebných potvrzení naleznete v "Dokumentech".

13.01.2020 Letní tábor 2020

Zveřejněn termín a popis letního tábora s možností online přihlášení.

13.01.2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory DDM Magnet se budou konat v termínech: 13. - 17.7., 20. - 24.7., 17. - 21.8., 24. - 28.8. Cena PT: 1 200,- Kč. Podrobnosti a online přihlášky budou zveřejněny v měsíci únoru.

20.12.2019 Zahájení činnosti DDM

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 6. ledna 2019.

Cyklista roku 2019

09.06.2019 Nabitou soutěžní sezónu na Dětském dopravním hřišti v Mohelnici již tradičně uzavírá červnová dopravní soutěž s názvem Cyklista roku. Měření sil v cyklistických dovednostech je určené žákům čtvrtých tříd základních škol. To letošní se konalo ve čtvrtek 6. června 2019 pod patronací Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice ve spolupráci s komisí BESIP a Policií České republiky. Pod pečlivým dohledem hodnotící komise zde soutěžící prokazovali znalosti v testech z pravidel silničního provozu, v ovládání jízdního kola při jízdě zručnosti, v poskytování první pomoci a zejména v praktické jízdě po dopravním hřišti simulující jízdu městem. Bitvu o titul Cyklista roku 2019 svedlo celkem 53 chlapců a dívek ze šesti základních škol z Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska.
V kategorii dívek si první místo vybojovala Michaela Jedelská ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice, druhé místo Klára Nikolovová ze ZŠ a MŠ Hanušovice a třetí místo Gürbüz Havva Helena ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice. V kategorii chlapců obsadil první místo Cerula Jáchym ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice, druhé místo Michal Král ze ZŠ Vodní 27, Mohelnice a třetí místo vybojoval Jakub Polák ze ZŠ a MŠ Hanušovice.
První tři nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi diplom, účastnický list a věcné ceny, ostatní soutěžící účastnický list a drobnou cenu útěchy.

Výsledková listina zde.

Foto zde.