Novinky

26.09.2019 Rozvrhy kroužků technických a informačních technologií

Dne 25. 9. 2019 byly po dohodě s rodiči stanoveny a zveřejněny rozvrhy zájmových kroužků M. Škopíka viz "Dny konání" u popisu zájmového kroužku.

20.09.2019 Přihlášení do zájmových kroužků DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu stanovení počtu skupin, rozvrhu a obsazení tělocvičen je nutné přihlásit dítě do kroužků co nejdříve. Při elektronickém přihlášení lze do „POZNÁMKY“ uvést dny a časy, které dítěti vyhovují. Úhradu za kroužek lze provést až v měsíci říjnu.

27.08.2019 Rekonstrukce DDM Magnet

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAGNET MOHELNICE V NOVÉM V rámci výzvy IROP - ITI pro Olomoucký kraj z alokace na zájmové a neformální vzdělávání byla v roce 2018 realizována celková rekonstrukce budovy DDM Magnet Mohelnice. Cílem projektu „Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury“ bylo zajištění bezbariérovosti a vybudování vzdělávacích prostor pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených zejména na oblasti polytechnického vzdělávání, matematické, čtenářské a IT gramotnosti. V rámci rekonstrukce byla provedena přístavba vstupní části pro výtah a dostavba objektu pro získání nových prostor pro realizaci aktivit. K zajištění bezbariérovosti a fyzické dostupnosti byly provedeny také úpravy vnitřního dispozičního řešení objektu. Část prostor ve vazbě na klíčové kompetence byla vybavena nábytkem a pomůckami. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 21,5 milionů. Z toho na stavební úpravy bylo vynaloženo přes 17,2 milionů, vybavení učeben nábytkem a pomůckami bylo ve výši 4,3 miliony Kč. Z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu bylo poskytnuto téměř 12 milionů. Zájemci z řad dětí, mládeže, rodičů s dětmi i veřejnosti mají nyní možnost vybírat z pestré nabídky činností, kterou nově zrekonstruované a vybavené prostory umožnily rozšířit a zkvalitnit. Foto staré a nové budovy najdete v galerii: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/30-rekonstrukce-ddm-magnet-2018

31.07.2019 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Nabídka zájmových kroužku je již zveřejněna. V průběhu měsíce srpna a září bude průběžně doplňována a aktualizována.

Cyklista roku 2019

09.06.2019 Nabitou soutěžní sezónu na Dětském dopravním hřišti v Mohelnici již tradičně uzavírá červnová dopravní soutěž s názvem Cyklista roku. Měření sil v cyklistických dovednostech je určené žákům čtvrtých tříd základních škol. To letošní se konalo ve čtvrtek 6. června 2019 pod patronací Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice ve spolupráci s komisí BESIP a Policií České republiky. Pod pečlivým dohledem hodnotící komise zde soutěžící prokazovali znalosti v testech z pravidel silničního provozu, v ovládání jízdního kola při jízdě zručnosti, v poskytování první pomoci a zejména v praktické jízdě po dopravním hřišti simulující jízdu městem. Bitvu o titul Cyklista roku 2019 svedlo celkem 53 chlapců a dívek ze šesti základních škol z Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska.
V kategorii dívek si první místo vybojovala Michaela Jedelská ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice, druhé místo Klára Nikolovová ze ZŠ a MŠ Hanušovice a třetí místo Gürbüz Havva Helena ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice. V kategorii chlapců obsadil první místo Cerula Jáchym ze ZŠ Mlýnská 1, Mohelnice, druhé místo Michal Král ze ZŠ Vodní 27, Mohelnice a třetí místo vybojoval Jakub Polák ze ZŠ a MŠ Hanušovice.
První tři nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi diplom, účastnický list a věcné ceny, ostatní soutěžící účastnický list a drobnou cenu útěchy.

Výsledková listina zde.

Foto zde.