Novinky

31.01.2020 Příměstské tábory

Zveřejněny termíny a informace o příměstských táborech s možností online přihlášení. Vzory potřebných potvrzení naleznete v "Dokumentech".

13.01.2020 Letní tábor 2020

Zveřejněn termín a popis letního tábora s možností online přihlášení.

13.01.2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory DDM Magnet se budou konat v termínech: 13. - 17.7., 20. - 24.7., 17. - 21.8., 24. - 28.8. Cena PT: 1 200,- Kč. Podrobnosti a online přihlášky budou zveřejněny v měsíci únoru.

20.12.2019 Zahájení činnosti DDM

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 6. ledna 2019.

Informace k přihláškám do zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

Nabídka zájmových kroužků
Pro nový školní rok 2019/2020 pro vás od půli července průběžně připravujeme nabídku zájmových kroužků a kurzů. Nabídka je v současné době k dispozici na našich webových stránkách, kde je neustále aktualizována. Doporučujeme tuto nabídku pravidelně sledovat.

Pravidelné schůzky zájmových kroužků
Některé zájmové kroužky již mají stanovený přesný den a čas konání. U ostatních budou tyto informace průběžně upřesňovány. 

Přihlášení do zájmového kroužku
Ve školním roce 2019/2020 je nutné přihlásit zájemce o kroužek v Mohelnici a Lošticích elektronicky. Pokud by nastaly při přihlašování potíže, neváhejte nás, prosím, kontaktovat buď telefonicky či osobní návštěvou.

Možnost získání podrobných informací o zájmovém kroužku
Více informací o kroužcích a činnosti DDM Magnet můžete získat při osobní návštěvě na "Zábavném odpoledni DDM Magnet" v pátek 6. 9. 2019 od 15,00 do 17,00 hodin. Komu z vás tento termín nevyhovuje, může navštívit DDM Magnet v pondělí 9. 9. 2019 nebo v úterý 10. 9. 2019, vždy od 15,00 do 17,00 hodin, kdy na vaše otázky odpoví přímo vedoucí zájmových kroužků či kurzů. 

Slevy na zápisném do zájmových kroužků
Pozor! Přihlásíte-li dítě do více kroužků na celý školní rok, platíte v plné výši pouze nejdražší kroužek, ostatní máte za poloviční cenu (platba do 31.10.2019). Platbu provedete až po elektronickém potvrzení Vaší přihlášky a výzvě k úhradě ve Vašem emailu.