Novinky

15.04.2021 Slet čarodějnic

Zveřejněny propozice akce pro celou rodinu viz sekce "Připravujeme".

10.04.2021 Předání odměn účastníkům akcí DDM Magnet

Zveřejněný harmonogram předání odměn viz sekce "Připravili jsme".

09.04.2021 Den Země s Magnetem

Zveřejněny propozice akce pro celou rodinu viz sekce "Připravujeme".

27.03.2021 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ČLENY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

DDM Magnet oznamuje, že vzhledem k přijatému krizovému opatření vládou ČR ze dne 26. 3. 2021 se nadále zájmové kroužky při DDM Magnet nekonají. O dalším průběhu zájmového vzděláváním budete informování na webu a FB DDM Magnet. Děkujeme za pochopení.

Informace k přihláškám do zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

Nabídka zájmových kroužků
Pro nový školní rok 2020/2021 budeme od 15. července postupně rozšiřovat nabídku zájmových kroužků a kurzů s možností elektronického přihlášení. Nabídka zájmových kroužků bude na  webových stránkách neustále aktualizována. Počet míst v kroužcích je omezen, proto s přihlášením své ratolesti neváhejte

Pravidelné schůzky zájmových kroužků
Termíny schůzek budou pouze orientační, konečná podoba časového rozvrhu bude záviset na časových možnostech zájemců o vybraný zájmový kroužek.  

Přihlášení do zájmového kroužku
Ve školním roce 2020/2021 je nutné přihlásit zájemce o kroužek v Mohelnici a Lošticích elektronicky. Pokud by nastaly při přihlašování potíže, neváhejte nás, prosím, kontaktovat buď telefonicky či osobní návštěvou.

Možnost získání podrobných informací o zájmovém kroužku
Více informací o kroužcích a činnosti DDM Magnet můžete získat při osobní návštěvě na "Zábavném odpoledni DDM Magnet" v pátek 4. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin. Komu z vás tento termín nevyhovuje, může navštívit DDM Magnet v pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin, kdy na vaše otázky odpoví přímo vedoucí zájmových kroužků či kurzů. 

Slevy na zápisném do zájmových kroužků
Pozor! Přihlásíte-li dítě do více kroužků na celý školní rok, platíte v plné výši pouze nejdražší kroužek, ostatní máte za poloviční cenu (platba do 31.10.2020). Platbu provedete až po elektronickém potvrzení Vaší přihlášky a výzvě k úhradě ve Vašem emailu.