Novinky

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

24.08.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen čtvrtý turnus příměstského tábora.

24.08.2020 Nabídka zájmových kroužků 2020/2021

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 s možností elektronického přihlášení je veřejnosti plně k dispozici. Počet míst v kroužcích je omezen, proto s přihlášením své ratolesti neváhejte. Termíny schůzek jsou pouze orientační, konečná podoba bude záviset na časových možnostech zájemců o vybraný zájmový kroužek.

17.08.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen třetí turnus příměstského tábora.

Informace k přihláškám do zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

Nabídka zájmových kroužků
Pro nový školní rok 2020/2021 budeme od 15. července postupně rozšiřovat nabídku zájmových kroužků a kurzů s možností elektronického přihlášení. Nabídka zájmových kroužků bude na  webových stránkách neustále aktualizována. Počet míst v kroužcích je omezen, proto s přihlášením své ratolesti neváhejte

Pravidelné schůzky zájmových kroužků
Termíny schůzek budou pouze orientační, konečná podoba časového rozvrhu bude záviset na časových možnostech zájemců o vybraný zájmový kroužek.  

Přihlášení do zájmového kroužku
Ve školním roce 2020/2021 je nutné přihlásit zájemce o kroužek v Mohelnici a Lošticích elektronicky. Pokud by nastaly při přihlašování potíže, neváhejte nás, prosím, kontaktovat buď telefonicky či osobní návštěvou.

Možnost získání podrobných informací o zájmovém kroužku
Více informací o kroužcích a činnosti DDM Magnet můžete získat při osobní návštěvě na "Zábavném odpoledni DDM Magnet" v pátek 4. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin. Komu z vás tento termín nevyhovuje, může navštívit DDM Magnet v pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin, kdy na vaše otázky odpoví přímo vedoucí zájmových kroužků či kurzů. 

Slevy na zápisném do zájmových kroužků
Pozor! Přihlásíte-li dítě do více kroužků na celý školní rok, platíte v plné výši pouze nejdražší kroužek, ostatní máte za poloviční cenu (platba do 31.10.2020). Platbu provedete až po elektronickém potvrzení Vaší přihlášky a výzvě k úhradě ve Vašem emailu.