Novinky

30.04.2019 Oznámení o nekonání schůzky "Klubíčka"

Z provozních důvodů se v úterý 21. 5. 2019 schůzka "Klubíčka" na DDM Magnet nekoná. Děkujeme za pochopení.

24.04.2019 Upozornění pro členy zájmových kroužků

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 a v pátek 3. 5. 2019 se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnice konají dle pravidelného rozvrhu.

17.04.2019 Den otevřených dveří v Magnetu

Pracovníci DDM Magnet Mohelnice zvou veřejnost na "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", který se bude konat v sobotu 8. června 2019 od 14,00 do 18,00 hodin na DDM Magnet, Spartakiádní 8. Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor, shlédnout výsledky práce dětí z polytechnických kroužků a možnost absolvovat připravené "dílničky".

31.03.2019 ČPZP přispívá na letní tábory

Více informací o příspěvku ČPZP na letní a příměstské tábory ve výši až 1000,- Kč naleznete v sekci "Dokumenty" => "Informace a pokyny k letním táborům 2019"

23.03.2019 Přihlášky na tábory a akce DDM Magnet

Upozorňujeme rodiče, kteří přihlásili dítě do zájmového kroužku pomocí tzv. "papírové přihlášky" a mají zájem dítě elektronicky přihlásit do jiných aktivit (letní tábor, příměstské tábory, akce apod.), je nutná jejich osobní návštěva na DDM Magnet, Spartakiádní 8, nebo sdělení této skutečnosti na telefonním čísle 731 270 030 (v pracovní době). Zde jim budou poskytnuty veškeré informace nutné k přihlášení dítěte na akci. Elektronický systém totiž neumožňuje dítě přihlášené tzv. "papírově" do zájmového kroužku přihlásit na jinou akci elektronicky. Děkujeme za pochopení.

28.02.2019 Nové webové stránky

Vítáme návštěvníky na našich nových webových stránkách. Snažili jsme se přehledně uspořádat zájmové aktivity, které naše volnočasové středisko nabízí. Veškeré předchozí registrace, přihlášky, platby apod. provedené na "starých" webových stránkách zůstávají v platnosti.

Zlatý list 2019

Zlatý list je přírodovědná soutěž, jejíž celostátním pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu B je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školy, ...). U dětí a mládeže se předpokládá hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a životní prostředí. Základní kolo v Mohelnici proběhne formou stezky se stanovišti, na kterých se budou prověřovat znalosti soutěžících z jednotlivých oborů. Soutěžit se bude ve dvou základních věkových kategoriích:
- kategorie mladší (M): 4. - 6. ročník
- kategorie starší (S): 7. - 9. ročník

Kód 180907
Název Zlatý list 2019
Termín konání 05.04.2019 08:45 - 12:00
Místo konání Dětské dopravní hřiště v Mohelnici, městské sady
Hlavní vedoucí Mgr. Miroslav Škopík
Sraz účastníků Prezence: 7,45 - 8,30 hodin na DDH
Vybavení na akci Orig. přihlášek s razítkem a podpisem, svačina, vhodná obuv a oblečení.
Jiná ujednání Podrobné propozice budou zaslány.
Dokumenty ke stažení

Propozice přírodovědné soutěže Zlatý list 2019