Novinky

01.07.2020 Letní tábor v Janoušově

Dnes se rodiče na nástupišti 9 a 3/4 rozloučili se svými dětmi, které se vydaly Bradavickým expresem směr Janoušovskobradavická škola čar a kouzel.

26.06.2020 Vrácení poměrné části zápisného

DDM Magnet Mohelnice sděluje, že poměrná část zápisného bude v průběhu července a srpna 2020 zasílána na účet, ze kterého bylo zápisné hrazeno.

24.06.2020 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 s možností elektronického přihlášení ("zabukování") bude zveřejněna od 15. 7. 2020. Počet míst v kroužcích je omezen, proto s přihlášením své ratolesti neváhejte. Termíny schůzek budou pouze orientační, konečná podoba bude záviset na časových možnostech zájemců o vybraný zájmový kroužek.

23.06.2020 Začátek prázdninového provozu dětského dopravního hřiště

Od soboty 27.6.2020 bude dětské dopravní hřiště v provozu podle prázdninové otevírací doby: pondělí - neděle od 10:00 do 20:00 hodin.

OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM MAGNET MOHELNICE

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,
od 11. května 2020 budeme v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 postupně obnovovat činnost vybraných zájmových kroužků. Obnovení činnosti se týká pouze kroužků probíhajících v budově DDM Magnet na Spartakiádní ulici č. 8.
Činnost kroužků probíhajících v prostorách jiných subjektů a činnost kroužků sportovních a tanečních je pro letošní školní rok ukončena. O navrácení části zápisného budou rodiče informováni v měsíci červnu.
O zahájení činnosti vybraných kroužků budou rodiče telefonicky nebo emailem informováni pracovníky DDM Magnet. Činnost kroužků bude probíhat dle "Pokynů" uvedených v „Dokumentech ke stáhnutí“, se kterými se, prosím, seznamte (viz níže).
Z „Pokynů“ vybíráme to nedůležitější:
1. Před každou návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn, proto si jej předem vytiskněte a podepište. V případě nutnosti bude tento formulář též dostupný při vstupu do DDM Magnet.
2. Do budovy DDM Magnet bude umožněn vstup jen účastníkům zájmové vzdělávání (nikoli rodičům a jinému doprovodu).
3. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku. Nošení roušky je povinné i při činnostech vyžadujících bližší kontakt.
4. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
5. Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „Pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky rozpracovány s ohledem na obsah činnosti a charakter prostor, kde se daná činnost koná. Před každou činností budou účastníci zájmového vzdělávání s těmito podrobnými pokyny seznámeni vedoucím kroužku.

V Mohelnici 6. 5. 2020

Mgr. Dagmar Tkáčová, ředitelka DDM Magnet Mohelnice

Kód 191013
Název OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM MAGNET MOHELNICE
Termín konání 11.05.2020 00:00 - 30.06.2020 00:00
Místo konání DDM Magnet Mohelnice
Hlavní vedoucí Dagmar Tkáčová
Vybavení na akci Viz pokyny.
Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení

Pokyny MŠMT