Novinky

20.07.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen druhý turnus příměstského tábora.

15.07.2020 Nabídka zájmových kroužků 2020/2021

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 s možností elektronického přihlášení ("zabukování") bude postupně zveřejňována od 16. 7. 2020. Počet míst v kroužcích je omezen, proto s přihlášením své ratolesti neváhejte. Termíny schůzek budou pouze orientační, konečná podoba bude záviset na časových možnostech zájemců o vybraný zájmový kroužek.

13.07.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen první turnus příměstského tábora.

10.07.2020 Letní tábor v Janoušově

Studium zdárně zakončeno, ani jednou nebylo třeba zásahu lékouzelníka. Výbuchy kotlíků, havárie košťat, dračí spalničky, ječivá plíseň, zranění způsobená kouzelnými tvory či trvalá poškození způsobená zaklínadly, se táborníkům zdaleka vyhýbaly. Studenti předáni dospělým mudlům.

OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM MAGNET MOHELNICE

Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,
od 11. května 2020 budeme v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 postupně obnovovat činnost vybraných zájmových kroužků. Obnovení činnosti se týká pouze kroužků probíhajících v budově DDM Magnet na Spartakiádní ulici č. 8.
Činnost kroužků probíhajících v prostorách jiných subjektů a činnost kroužků sportovních a tanečních je pro letošní školní rok ukončena. O navrácení části zápisného budou rodiče informováni v měsíci červnu.
O zahájení činnosti vybraných kroužků budou rodiče telefonicky nebo emailem informováni pracovníky DDM Magnet. Činnost kroužků bude probíhat dle "Pokynů" uvedených v „Dokumentech ke stáhnutí“, se kterými se, prosím, seznamte (viz níže).
Z „Pokynů“ vybíráme to nedůležitější:
1. Před každou návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn, proto si jej předem vytiskněte a podepište. V případě nutnosti bude tento formulář též dostupný při vstupu do DDM Magnet.
2. Do budovy DDM Magnet bude umožněn vstup jen účastníkům zájmové vzdělávání (nikoli rodičům a jinému doprovodu).
3. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku. Nošení roušky je povinné i při činnostech vyžadujících bližší kontakt.
4. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
5. Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „Pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky rozpracovány s ohledem na obsah činnosti a charakter prostor, kde se daná činnost koná. Před každou činností budou účastníci zájmového vzdělávání s těmito podrobnými pokyny seznámeni vedoucím kroužku.

V Mohelnici 6. 5. 2020

Mgr. Dagmar Tkáčová, ředitelka DDM Magnet Mohelnice

Kód 191013
Název OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM MAGNET MOHELNICE
Termín konání 11.05.2020 00:00 - 30.06.2020 00:00
Místo konání DDM Magnet Mohelnice
Hlavní vedoucí Dagmar Tkáčová
Vybavení na akci Viz pokyny.
Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení

Pokyny MŠMT