Novinky

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do odvolání k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

24.08.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen čtvrtý turnus příměstského tábora.

Nabídka a přihlášení do kroužků

Prosíme rodiče, aby i přes současnou složitou situaci neodkládali přihlášení svých ratolestí (společně s úhradou zápisného alespoň za 1. pololetí) do zájmových kroužků. Po znovuotevření DDM Magnet tak společně předejdeme komplikacím např. s převýšením kapacity dětmi vybraného kroužku.
Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice nabízí zájmové kroužky, aktivity a vzdělávací kurzy nejen pro zájemce z řad dětí předškolního věku, pro školáky, mládež, ale i dospělé, seniory a maminky na mateřské dovolené.
Pestrou nabídku sportovních, technických, výtvarných a zábavných kroužků naleznete na našich webových stránkách, kde je spuštěno elektronické přihlašování do zájmových kroužků. Dále jsou zveřejněny informace o způsobu bezhotovostní úhrady a podmínkách pro poskytnutí slev. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete u každého kroužku.

Kód 101003
Název Nabídka a přihlášení do kroužků
Termín konání 09.10.2020 14:00 - 31.12.2020 00:00
Místo konání DDM Magnet Mohelnice
Hlavní vedoucí Mgr. Miroslav Škopík
Věková skupina 0-99 let