Novinky

09.10.2020 Zájmové vzdělávání přerušeno

S lítostí oznamujeme, že na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do odvolání k uzavření Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice a přerušení veškerých vzdělávacích aktivit. Více informací obdržíte přímo u vedoucích jednotlivých kroužků. Děkujeme za pochopení.

23.09.2020 Zahájení činnosti DDM Magnet v novém školním roce

Od 29. 9. 2020 bude v DDM Magnet zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků. UPOZORNĚNÍ: Do budovy DDM Magnet je umožněn jen účastníkům zájmové vzdělávání. Výjimku tvoří vstup doprovodu dětí předškolního věku, pro který budou vyhrazeny speciální prostory. Všichni návštěvníci DDM Magnet jsou povinni nosit roušku, účastníci zájmového vzdělávání budou mít s sebou sáček na roušku. Bližší informace obdrží návštěvníci při vstupu do DDM Magnet.

03.09.2020 Informace o zájmových kroužcích

V pondělí 7. 9. 2020 od 15,00 do 17,00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 budou podávány bližší informace k zájmovým kroužkům, registraci, přihlášení a možných slevách. Na veškeré otázky Vám odpoví vedoucí zájmových kroužků nebo případně jejich zástupci. Upozorňujeme, že do zájmových kroužků se lze přihlásit, pro uplatnění slevy, v průběhu měsíce září a října do naplnění kapacity kroužku. V případě potřeby můžete bližší informace získat na tel. číslech: 583 431 813, 731 270 030 nebo emailové adrese: ddm.mohelnice@rps.cz.

24.08.2020 Příměstské tábory

Dnes byl úspěšně a v plném počtu zahájen čtvrtý turnus příměstského tábora.

Mladý záchranář

Kroužek je vhodný pro děti ve věku 11 - 17 let (pro žáky druhého stupně ZŠ a středních škol), které by rády prohloubily své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci.Ti zdatnější mohou získat certifikát s mezinárodní platností " Základy první pomoci" , popřípadě se ůčastnit soutěží v první pomoci pořádaných ČČK. Děti se seznámí s fungováním složek integrovaného záchranného systému. Navštívíme pracoviště IZS, poznáme skutečné záchranáře. Děti získají informace o tom, jak funguje lidské tělo, naučí se poznat a ošetřit různá zranění, dozvědí se, jak v dané situaci správně reagovat a jak předcházet rizikům zranění.Kroužek "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ" má za cíl připravit žáky na poskytování první pomoci u nejčastějších typů úrazů či náhlých postiženích zdraví.
Po úspěšném absolvování kroužku se již žáci ZŠ nebudou bát poskytnout první pomoc v případech potřeby, ať už svému spolužákovi či cizí osobě kdekoliv a kdykoliv.

Kód 101004
Název Mladý záchranář
Místo konání DDM Magnet Mohelnice
Hlavní vedoucí Radomír Kolář
Věková skupina 11-17 let
Jiná ujednání Termín bude upřesněn po domluvě s rodiči - členy !!!
Cena 1. pololetí 360,- Kč
Cena 2. pololetí 360,- Kč
Cena rok 720,- Kč
Datum zahájení 02.10.2020
Datum ukončení 28.05.2021
Dny konání PÁ 15:00-16:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno