Kroužky 2021/2022

Počet nalezených kroužků: 62

3D modelování 2 (mírně pokročilí)

ST 16:35-17:35

Věk 10-15

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek navazuje na znalostizískané v kroužku 3D modelování (začátečníci). Budeme pracovat s profesionálnim SW Fusion360 a Blender. Taktéž se budeme věnovat oblasti 3D tisku.

Angličtina pro 2. až 5.třídu

ČT 14:00-15:00

Věk 8-11

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek nabízí pro žáky nenucené procvičování anglického jazyka prostřednictvím pracovních listů, které rozvíjí slovní zásobu, opakují gramatiku a hravou formou zapojí do anglické konverzace. Heslo kurzu zní: We love English!

Angličtina pro II.stupeň ZŠ

PO 14:45-15:45

Věk 12-15

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek nabízí pro žáky nenucené procvičování anglického jazyka prostřednictvím pracovních listů, které rozvíjí slovní zásobu, opakují gramatiku a hravou formou zapojí do anglické konverzace. Heslo kurzu zní: We love English!

Angličtina pro nejmenší

ÚT 15:00-16:00

Věk 3-5

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Děti se seznámí s anglickým jazykem prostřednictvím her, obrázků, pohádek, básniček a písniček. Opička "Monkey" s nimi bude rozvíjet slovní zásobu, kterou budou hravou formou procvičovat za pomoci pracovních listů.

Angličtina pro nejmenší I

ST 16:10-17:10

Věk 3-4

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek anglického jazyk pro děti z MŠ. Budeme se formou hry, malování a dalších aktivit seznamovat s angličtinkou..

Angličtina pro předškoláky a 1.tř.

ÚT 16:05-17:05

Věk 5-8

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Děti se za pomoci obrázků, básniček, písniček, hádanek, vybarvování, kreslení a dalších činností zapojí aktivně do poznávání anglického jazyka.

Balanční podložky,bodybally,miniaerobik

ST 15:00-16:00

Věk 4-13

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Balanční podložka je měkký půlbalon, který je určen pro aerobní i posilovací a rovnovážné cvičení. Cvičení bude zpestřeno bodybally i aerobikem.Cvičí se na hudbu. Cviky jsou skládány do různě náročných sestav.

Cvičení pro malé děti

ČT 10:00-11:00

Věk 2-4

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Hravé cvičení pro batolátka a maminky (tatínky:), ve kterém se běhá, skáče, přelézá, prolézá. To vše hravou formou. Lekce zahrnuje překážkové dráhy i cvičení s padákem. Rozvíjíme soutěživého ducha a myšlenku fair play.

Déčko

PO 09:00-11:00

Věk 2-4

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Určeno pro děti od 2 let, které jsou samostatné a chtějí si vyzkoušet adaptaci v kolektivu bez přítomnosti maminek. Obsahem činnosti budou hry podle zájmu dětí, pohybové chvilky, rozvíjení rozumových a sociálních znalostí a dovedností, výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti. UPOZORNĚNÍ : CENA 50,- Kč/ vstup, hrazeno jednotlivě za uskutečněnou schůzku.

Dračí doupě

PÁ 15:00-17:00

Věk 10-18

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Celorepublikově známá hra na hrdiny, tak zvané RPG na papíře. Přijďete staňte se kouzelníkem, nebo válečníkem! Máte šanci s kamarády zachránit svět a užít si zábavu a nový svět jinak než, jaký znáte.

Florbal - Loštice

ČT 13:30-14:30

Věk 9-12

300 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Florbal je prospěšný pro fyzické i duševní zdraví, a protože se jedná o kolektivní hru, napomáhá také vytváření sociálních vazeb a kamarádství.

Gymnastika - Loštice (pokročilí)

PÁ 14:00-15:00

Věk 7-11

300 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Děti se naučí popř. zdokonalí základní gymnastické prvky. Lekce budou proloženy cviky na zpevnění těla, na rozvoj síly, obratnosti, pružnosti a rovnováhy. Je to výborný základ pro všechny druhy sportů.

Gymnastika - Loštice 1.,2.třída

PÁ 13:00-14:00

Věk 6-9

300 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Děti se naučí popř. zdokonalí základní gymnastické prvky. Lekce budou proloženy cviky na zpevnění těla, na rozvoj síly, obratnosti, pružnosti a rovnováhy. Je to výborný základ pro všechny druhy sportů.

Gymnastika 1

ST 16:00-17:00

Věk 3-4

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Zájmová aktivita určena začátečníkům. Děti se naučí základní gymnastické prvky akrobacie (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na hlavě, stoj na lopatkách, atd.), jednoduché cviky na nářadí (na kladině, kruzích, žebřinách). Lekce jsou proloženy cviky na zpevnění těla a na rozvoj pružnosti a obratnosti.

Gymnastika 2

PO 16:10-17:10

Věk 5-7

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Lekce jsou určeny mírně pokročilým. Děti se naučí gymnastické prvky akrobacie, skládané do složitějších sestav. Cvičení na nářadí (kruhy, žebřiny, šplhací tyče, trampolínka, atd.). Lekce budou proloženy cviky na zpevnění těla a na rozvoj pružnosti a obratnosti.

Gymnastika 3

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-13

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Lekce jsou určeny pokročilým. Děti se naučí gymnastické prvky akrobacie, skládané do složitějších sestav. Cvičení na nářadí. Lekce budou proloženy cviky na zpevnění těla a na rozvoj pružnosti a obratnosti.

Historický šerm

PO 17:10-18:40

Věk 10-18

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek je zdrojem poznatků z oblasti historie a zdraví. Náplní hodin je všestranný rozvoj základních pohybových dovedností a šermířských znalostí. Kroužek si dále klade za cíl vybudovat v žácích nejen fyzickou ale i duševní odolnost a připravenost pro řešení budoucích problémů.

Informatika I (začátečníci)

PO 14:15-15:15

Věk 8-10

810 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Určeno pro začínající uživatele PC. V kroužku si děti naučí základy správné a efektivní práce s počítačem. Dále se naučí základy počítačového HW, vektorovou a bitmapovou grafiku, práci s textovým editorem.

Informatika II (pokročilí)

PO 17:45-18:45

Věk 12-15

810 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek navazuje na znalosti získané v kroužku Informatika (začátečníci), zaměříme se na prohloubení již získaných znalostí.

Jóga

PO 15:00-16:00

Věk 3-15

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Navazuje na lekce v loňském roce. Jedná se o zábavné cvičení, které přispívá správnému růstu a držení těla dětí. Lekce zahrnuje protažení, jógové pozice fornou napínavého příběhu, pohybové aktivity spojené s tématem jednotlivých lekcí,na závěr krátkou relaxaci. Lekce jsou doplněny říkankami a písničkami

Kynologický kroužek aneb kamarád pes

ČT 15:00-16:00

Věk 10-15

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek pro děti, co psa mají, chtějí mít, nebo se jim jenom psi líbí. Vlastní pes není podmínkou, cvičit se bude s pejsky z Psince Studená Loučka. Náplň: jak s námi psi komunikují - jak se ke psům správně chovat, aby nedošlo k pokousání - potřeby psa - výjimečné schopnosti psů - jak psa správně cvičit pomocí moderních pozitivních metod - jak být psovi dobrým vůdcem - plemena psů - zásady chování slušného pejskaře - psí sporty - psi ve službách člověka (záchranáři, asistenční psi...) - děti si vyzkoušejí s pejsky nacvičit i různé psí triky - návštěva útulku

Kytara - začátečníci

PO 17:35-18:35

Věk 6-11

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

První setkání s kytarou - jednotlivé části, rytmus - rytmické aktivity, akordy, zpěv, učení zábavnou a hravou formou, písničky k táboráku i moderní současné.

Legorobotika 1 (začátečníci)

PO 15:25-16:25

Věk 9-12

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek seznámí účastníky se základy programování pomocí stavebnice LEGO Mindstroms EV3. Nejprve se naučíme programátorské pojmy, projdeme si strukturu programů. Následně veškeré znalosti převedeme k životu pomocí LEGO robotů.

Legorobotika 2 (pokročilí)

PO 16:35-17:35

Věk 10-15

810 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Pokračování kroužku je navázáno na znalosti LEGO robotika začátečníci. Účastníci budou moci popustit uzdu své fantazie, sestavit a naprogramovat propracovanější LEGO roboty.

Mamka jóga

ČT 09:00-10:00

Věk 2-4

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Zábavné cvičení pro batolátka a maminky(tatínky), které přispívá ke správnému růstu a vývoji dětí a správnému držení těla. Lekce zahrnuje protažení, jednoduché jógové pozice včleněné do příběhů, hry spojené s tématemjednotlivé lekce a krátkou relaxaci. Lekce jsou doplněny o říkanky a písničky k jednotlivým ásanám.

Míčové hry

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-12

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Cvičení je zaměřeno na celkový rozvoj pohybové gramotnosti. Děti se zdokonalují v běhu, skoku, hodu a chytání míče a ve šplhání. Také se učí základy fotbalu, florbalu, vybíjené, přehazované. Jednotlivé lekce jsou vždy zahájeny rozcvičením, proloženy honičkami, soutěžemi a zakončeny protažením.

Mladý kutil

ČT 15:15-16:45

Věk 7-18

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Určeno pro budoucí kutily, kteří chtějí pocítit radost nad vytvořeným dílem vlastními silami. Práce s papírem, balsou a dřevem za pomocí dílenských nástrojů. Nebude chybět seznámení s elektřinou (vznik, využití, teorie a praxe při sestavování jednoduchých elektrických obvodů). Pro zkušenější je připravena práce se dřevem s pomocí dílenských nástrojů a stavebnicových strojů (pila, vrtačka, soustruh, bruska).

Mladý rybář

PO 16:35-17:35

Věk 7-17

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

V zájmovém kroužku děti získají kladný vztah k přírodě, základní znalosti z oblasti vodní flóry a fauny, ale především znalosti z oblasti rybolovu. Seznámí se s rybářským řádem, základními technikami rybolovu, návnadami a nástrahami, naučí se sestavení jednoduchého návazce a vyzkouší si různé druhy náhozů na umělý cíl. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají osvědčení pro vydání 1. rybářského lístku. Veškeré dokumenty - státní rybářský lístek, průkaz člena a první povolenku zajistí po složení úhrady zákonným zástupcem člena kroužku vedoucí zájmového kroužku. Získané zkušenosti si mohou mladí rybáři ověřit v rybářských minizávodech, které se budou konat v poslední květnovou sobotu na Křemačovském rybníku.

Moderní a výrazový tanec I

ÚT 15:15-16:15

Věk 4-5

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro děti, které chtějí získat zkušenosti v oblasti klasického, lidového, výrazového a moderního tance. Získají zde znalosti, jak pohybové, tak prostorové orientace, zároveň rozvíjejí motoriku a skupinového ducha.

Moderní a výrazový tanec II

PO 16:40-17:40

Věk 6-8

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro děti, které chtějí získat zkušenosti v oblasti klasického, lidového, výrazového a moderního tance. Získají zde znalosti, jak pohybové, tak prostorové orientace, zároveň rozvíjejí motoriku a skupinového ducha.

Moderní a výrazový tanec III

ÚT 17:20-18:20

Věk 8-10

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro děti, které chtějí získat zkušenosti v oblasti klasického, lidového, výrazového a moderního tance. Získají zde znalosti, jak pohybové, tak prostorové orientace, zároveň rozvíjejí motoriku a skupinového ducha.

Moderní a výrazový tanec IV

ST 17:20-18:20

Věk 10-12

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro všechny, kteří chtějí získat zkušenosti v oblasti klasického, lidového, výrazového a moderního tance.

Němčina pro pokročilé

PO 16:00-17:00

Věk 10-99

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Primárně pracujeme dle učebnice "Sprechen Sie Deutsch?", gramatika je prokládána jazykovými hrami, mluvním projevem, poslechovými cvičeními, prací s textem či videem.

Parkour

PÁ 15:00-16:00

Věk 12-17

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

PARKOUR je tréninková metoda, při které parkourista(traceur)) překonává překážky v přirozeném prostředí. Do tréninku parkouru se řadí i akrobatické a gymnastické prvky.

Programování hrou

ST 15:25-16:25

Věk 10-15

810 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek seznámí děti s programováním zábavnou formou v podobě edukativních aplikací.

Relaxační cvičení

ST 09:00-10:00

Věk 55-99

DDM Magnet Mohelnice

Volno

Lekce obsahuje jednoduchá cvičení pro seniory s ohledem na jejich věk, rozsah kloubní pohyblivosti, sílu, flexibilitu a případná zdravotní omezení. Součástí lekce jsou cviky na posílení ochablých a protažení zkrácených svalů, dechová cvičení, relaxace, prvky jógy, tchaj -ťi.

Roztleskávačky 1. - 5.třída

ST 15:00-16:30

Věk 6-11

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Poslední místo!

Taneční kroužek, který se zaměřuje na práci s pompony. Děti se s nacvičenou sestavou zúčastní různých vystoupení.

Roztleskávačky MŠ

ÚT 16:20-17:20

Věk 4-6

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Hlavní náplní kroužku je utvářet si kladný vztah k pohybu, podpora správného držení těla, zlepšení koordinace těla a schopnosti pohybovat se v prostoru. Kroužek nabízí seznámení s prvky cheer dance, práci s pomponem, základní gymnastickou průpravu a další taneční aktivity.

Sportík - Loštice

ČT 13:15-14:15

Věk 5-9

300 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Kroužek je určen pro dívky i chlapce. Budeme rozvíjet všechny základní pohybové návyky a dovednosti, utvářet si kladný vztah k pohybu, zvyšovat vytrvalost, obratnost, rychlost a zpevňovat jednotlivé části těla. Během školního roku se seznámíme s různými sporty a sportovními aktivitami.

Sportovní přípravka

ÚT 16:00-17:00

Věk 3-6

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Cvičení je zaměřeno na celkový rozvoj pohybové gramotnosti dětí z mateřské školy.Děti si přirozenými pohybovými dovednostmi utváří kladný vztah ke sportu a k pohybu samotnému.Rozvíjíme sportovního ducha a myšlenku fair play.Lekce zahrnují překážkové dráhy, různé druhy honiček,vybíjenou, rybičky, lovte se atd. Děti se učí správně běhat, skákat, házet a chytat míč, šplhat.

Svět hlíny 1

PO 16:10-17:10

Věk 4-18

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou.Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je, osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp. rozvíjet již získané dovednosti. Procvičování jemné motoriky a řemeslné zručnosti. Možnost realizovat i vlastní výtvarné nápady.

Svět hlíny 2

ST 16:10-17:10

Věk 4-18

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou.Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je, osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp. rozvíjet již získané dovednosti. Procvičování jemné motoriky a řemeslné zručnosti. Možnost realizovat i vlastní výtvarné nápady.

Svět hlíny 3

ST 17:15-18:15

Věk 4-18

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou. Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp.

Svět hlíny ZŠ Loštice 1

PO 13:15-14:15

Věk 5-15

540 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou. Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp. rozvíjet již získané dovednosti. Procvičování jemné motoriky a řemeslné zručnosti. Možnost realizovat i vlastní výtvarné nápady.

Svět hlíny ZŠ Loštice 2

PÁ 13:00-14:00

Věk 5-15

540 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou. Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp. rozvíjet již získané dovednosti. Procvičování jemné motoriky a řemeslné zručnosti. Možnost realizovat i vlastní výtvarné nápady.

Svět hlíny ZŠ Loštice 3

PÁ 14:10-15:10

Věk 5-15

540 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Seznámení či zdokonalování různých technik práce s hlínou. Od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Různé dekorační techniky. Cílem je osvojit si základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu, příp. rozvíjet již získané dovednosti. Procvičování jemné motoriky a řemeslné zručnosti. Možnost realizovat i vlastní výtvarné nápady.

Šachy pokročilí

ÚT 17:15-18:15

Věk 6-15

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Dlouhodobější program, vedený školeným trenérem. Cílem tréninku je rozvíjet získané znalosti talentovaných dětí a nejen naučit je hrát dobře šachy, ale též rozvíjet moralně-volní vlastnosti mladých lidí. Součást výuky je účast na turnajích.

Šachy začátečníci

ČT 16:15-17:15

Věk 6-15

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Dlouhodobější program, vedený školeným trenérem. Cílem tréninku je rozvíjet získané znalosti talentovaných dětí a nejen naučit je hrát dobře šachy, ale též rozvíjet moralně-volní vlastnosti mladých lidí. Součást výuky je účast na turnajích.

Šikovné ručičky 1

PO 16:30-17:30

Věk 3-7

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na kreativní, tvořivost dětí.Rozvíjí děti nejen ve fantazii, ale i vevýtvarném cítění.Děti budou pracovat různými výtvarnými technikami a s netradičním materiálem. Podpořte děti v jejich výtvarném zájmu, Děti se rozhodně nudit nebudou!

Šikovné ručičky 2

ST 16:30-17:30

Věk 3-7

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek malování, kreslení a hlavně vyrábění různých dekorací a věcí.

Tanečky pro nejmenší

ST 16:30-17:30

Věk 3-7

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Kroužek je určený začínajícím tanečníků a tanečnicím. Děti se naučí taneční prvky hravou formou.Nacvičí taneční sestavu určenou k prezentaci DDM Magnet na různých vystoupeních.

Taneční kroužek - Luká

ST 13:00-15:00

Věk 6-12

300 Kč / rok

Luká

Obsazeno

Taneční kroužek pro maminky

ST 18:30-19:30

Věk 30-50

1 120 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro ženy, které mají chuť, energii a nestydí se tančit na veřejnosti (plesy, narozeniny, taneční soutěže). https://youtu.be/Yr0vrv7cLRA https://youtu.be/0_wpYTl13Sk https://youtu.be/wG_t19Xdokw

Taneční přípravka pro nejmenší

ČT 15:15-16:15

Věk 4-6

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Taneční kroužek bude pro malé tanečnice průpravou k seznámení s tancem.

Tvoření z korálků a kamenů

ST 15:00-16:00

Věk 4-10

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

V kroužku budeme tvořit z korálků, spojíme příjemné s užitečným a vyrobíme si zvířatka, náramky, různé přívěsky dle naší fantazie, ale i dle návodů. Děti se naučí trpělivosti, zručnosti, oroginalitě. Budeme rozvíjet fantazii a tvořivost.

Twirling taneční kroužek

PÁ 17:00-19:00

Věk 7-15

1 100 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Twirling je náročná, sportovní disciplína, která kombinuje tanec, obratnost, flexibilitu a často i gymnastiku při manipulaci s jednou či více twirlingovými hůlkami. Choreografie jsou obvykle doprovázeny hudbou, která koresponduje s danou diciplínou a věkovou kategorií. Twirling má bohatou historii především v USA, Japonsku, Francii, Španělsku, Norsku, Itálii a Holandsku. Jako druh sportu by se twirling dal přirovnat k moderní gymnastice, pokud si místo např. gymnastických kuželů představíme twirlingovou hůlku. Twirlingu se mohou věnovat jak dívky, tak i chlapci.

Vaření

ČT 16:20-17:50

Věk 6-12

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Příprava jednoduchých i složitějších pokrmů teplé i studené kuchyně dle finančních a časových možností, možnosti úpravy různých surovin, bezpečné používání kuchyňského náčiní a pomůcek, rozvíjení fantazie a estetického cítění, sbírka receptů.

Veselá píšťalka 1

PO 15:00-16:00

Věk 4-10

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Základy hry na zobcovou flétnu, práce s dechem, rytmická a melodická cvičení, individuální nácvik dle věku a pokročilosti dětí.

Veselá píšťalka 2

ST 15:00-16:00

Věk 4-10

740 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Základy hry na zobcovou flétnu, práce s dechem, rytmická a melodická cvičení, individuální nácvik dle věku a pokročilosti dětí.

Volejbal

PÁ 16:00-18:00

Věk 13-18

500 Kč / rok

Loštice

Obsazeno

Zdokonalování herních činností - nahrávka, přihrávka, smeč, blok, podání a pohyb v poli. Strategie hry - nahrávky na kůl, střed, sbíhající nahrávače. Technika volejbalu

Železniční modelář

ÚT 17:00-18:30

Věk 10-15

900 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Stavba a provoz na kolejišti, výroba doplňků, teoretické znalosti o modelové a skutečné železnici

Železniční modelář-dospělí

ČT 17:00-18:30

Věk 18-99

1 130 Kč / rok

DDM Magnet Mohelnice

Obsazeno

Stavba a provoz na kolejišti, výroba doplňků, teoretické znalosti o modelové a skutečné železnici

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.